Monthly Archives: April 2009

Արամ Պաչյան «ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ՆՈՎԵԼ»

aram pachyan

Hello Karen is everything ok? (.sms.)

-Դա նման էր լինել-չլինելուն, ինչպես ամեն ինչը, ոչ ոք չգիտեր, որ նա կա, բայց կար, այդպես Աստծո հետ է լինում.