Նկարիչներ

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԶԻԶՅԱՆ

12

…Ասել, թե Խա­չա­տուր Ազիզ­յա­նը լույ­սի հան­դեպ զգա­յուն է, թե­րի կլի­նի. այն քնա­րա­կան իր ներշն­չան­քի պսակն է, որո­նող և տաք խառն­ված­քը հա­վա­սա­րակշ­ռողը, և երաժշ­տա­կան իմ­պուլս­ներ ու­նի:

ՎԻԼԻԿ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

VV

Հայ գե­ղան­կար­չու­թյան մեջ Վի­լիկ Զա­քար­յան անուն­-ազ­գա­նու­նը շփո­թե­լի չէ:

ՎԱՐԴԱՆ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

Vardan_Tovmasyan_1

Նա հրա­պուր­վող, ար­տիս­տիկ խառն­ված­քի տեր ար­վես­տա­գետ է, և այն, ինչ անում է, խո­րա­պես ին­տե­լեկ­տու­ալ է, անա­սե­լի ար­տա­հայ­տիչ ու պլաս­տիկ:

ՓԱՐԱՎՈՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆ

121212

ՄԵԶ ՎԵՀԱՑՆՈՒՄ Է ՀԱՎԵՐԺ ԿԱՆԱՑԻՆ

Կան արվեստագետներ, ովքեր աշխարհի չարի, խավարի դեմ պայքարում են` հակադրելով գեղեցիկը, ընդգծելով, գովերգելով կյանքի լուսավոր կողմերը:

ՆԵՐՍԵՍ ՄԵԼԻՔՅԱՆ

1111

ԳՈՒՆԱՅԻՆ «ՄԵՄՈՒԱՐՆԵՐ»

Պահ տալով հիշողությանը` տպավորություններ, զգացողություններ` գույնի, հնչյունի, բույրի… առարկայի կամ էակի, արվեստագետը գիտակցված թե չգիտակցված ժեստ է անում` հավերժի խորհրդի հանդեպ, թերևս լսելի է.

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Hovhanness

ԿՅԱՆՔՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ

…Նրա գծանկարներն իրենց մազանոթներով սնվում են եվրոպական վարպետների մայր երակից:

ԱՇՈՏ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Ashot Asatryan

…Աշ­ոտ Ասատր­յա­նը են­թա­գի­տակ­ցա­կա­նից է շարժ­վում դե­պի կեն­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ. ձեռքն ազատ է թող­նում, այ­նու­հետև վե­րամ­տա­ծում ստեղ­ծած գե­ղան­կար­չա­կան մա­կե­րե­սի կյան­քը:

ԳԱԳԻԿ ՉԱՐՉՅԱՆ

Gagik_Charch

Այսօր արվեստն ինքն իրեն ճանաչում է իր սահմանային վիճակներում: Արդյոք գեղանկարչությունը կարո՞ղ է նոր հնարավորություններ գտնել հասարակական հրատապություն ունեցող հարցեր շոշափելու համար:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

hqdefault

ՊՈԵԶԻԱՆ

ԲՈԼՈՐ ԱՐՎԵՍՏՆԵՐԻ ԱԿՈՒՆՔՆ Է

 Զրույց նկարիչ Վարուժան Վարդանյանի հետ 

ԳՐԻԳՈՐ ԳՈՒՐԶԱԴՅԱՆ

image1

Ամեն հայի համար պատիվ է նրա մասին խոսք ասելը: Ինձ՝ նկարչիս, իմպուլս հաղորդեց հանդիպումը նրա հետ,- ամեն հանդիպում իմաստնության և իմացության դաս է: