Tag Archives: Էլֆիք Զոհրաբյան

Էլֆիք Զոհրաբյան «Ի՛ ՆՉ ԱՄՈԹ Է, ՈՐ ՉԳԻՏԵՔ…»

elfik

Խոսքս վերաբերում է ամբողջ հայ ժողովրդին. դուք չգիտե՞ք, որ ծնվել է 21-րդ դարի վեցերորդ հանճարը՝ Զարզանդ Պինդարոսի Թոփալքարաջյանը. մեծությու՛ն, հսկա՛, փահլևան գրականության մեջ: