Tag Archives: Փարավոն Միրզոյան

ՓԱՐԱՎՈՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆ

121212

ՄԵԶ ՎԵՀԱՑՆՈՒՄ Է ՀԱՎԵՐԺ ԿԱՆԱՑԻՆ

Կան արվեստագետներ, ովքեր աշխարհի չարի, խավարի դեմ պայքարում են` հակադրելով գեղեցիկը, ընդգծելով, գովերգելով կյանքի լուսավոր կողմերը: