Skip to content

Archive:

BigBoy

BigBoy կարողություն – բացասական մեկնաբանությունների, կարծիքների, գինը, պաշտոնական կայքը

Չափը կարեւոր չէ,. Սրանք խոսքեր են, որոնք սովորաբար արտասանած երբ խնդիրը, իրոք, կա: Ոչ թե ամեն մարդ պատրաստ է համակերպվել այս խմբին: Ոմանք բնակություն է իմպլանտացիայի վիրահատության, իսկ մյուսները օգտագործել քսուքներ, որոնք օգնություն են հասնել նման արդյունքներ առանց վիրահատության: Վերջինս սերուցք է BigBoy-ը նախատեսված է բարձրացնել երկարություն եւ ծավալ է պենիս. BigBoy գել-քսուք Նորարար կրեմ-գել […]